antenna search
1

Innan du börjar

Den här guiden kommer visa dig hur du får åtkomst till din röstbrevlåda, samt hur du aktiverar vidarebefordran av samtal till din röstbrevlåda.

2

Välj Telefon

Välj Telefon
3

Välj Knappsats

Välj Knappsats
4

Tryck på och håll inne nummer 1

Tryck på och håll inne nummer 1
5

Om din röstbrevlåda inte är installerad, välj OK

Om din röstbrevlåda inte är installerad, välj OK
6

Tryck på Tillbaka-knappen

Tryck på Tillbaka-knappen
7

Tryck på Meny-knappen

Tryck på Meny-knappen
8

Välj Inställningar

Välj Inställningar
9

Välj Samtal

Välj Samtal
10

Välj Röstbrevlåda

Välj Röstbrevlåda
11

Välj Konfiguration

Välj Konfiguration
12

Välj Nummer till röstbrevlåda

Välj Nummer till röstbrevlåda
13

Ange Nummer till röstbrevlåda och välj OK

Repetera steg 2-4 för att kontrollera din röstbrevlåda.

Ange Nummer till röstbrevlåda och välj OK

Till början

Ringa röstbrevlådan

OnePlus X

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.