antenna search
1

Innan du börjar

Den här guiden kommer visa dig hur du hämtar kontakter från ditt Google-konto, om din senaste telefon var en smartphone. Om din senaste telefon inte var en smartphone, kan du kopiera dina kontakter från SIM-kortet. Hoppa till steg 11 i den här guiden om du vill kopiera kontakterna från SIM-kortet.

2

Välj Program

Välj Program
3

Välj Inställningar

Välj Inställningar
4

Välj Allmänt

Välj Allmänt
5

Välj Konton

Välj Konton
6

Välj Google

Välj Google
7

Tryck på ditt konto

Tryck på ditt konto
8

Kontrollera att Synkronisera Kontakter är valt

Kontrollera att Synkronisera Kontakter är valt
9

Välj Synk. nu

Välj Synk. nu
10

Dina kontakter från Google kommer nu att synkroniseras med din smartphone

Dina kontakter från Google kommer nu att synkroniseras med din smartphone
11

För att kopiera dina kontakter från SIM-kortet, återgå till hemskärmen och välj Kontakter

För att kopiera dina kontakter från SIM-kortet, återgå till hemskärmen och välj Kontakter
12

Tryck på Meny-knappen

Tryck på Meny-knappen
13

Välj Importera/Exportera

Välj Importera/Exportera
14

Välj Importera från SIM-kort

Välj Importera från SIM-kort
15

Tryck på ditt Google-konto

Tryck på ditt Google-konto
16

Kryssa i Välj alla-rutan

Kryssa i Välj alla-rutan
17

Välj Klar

Dina kontakter kommer att sparas till ditt Google-konto och sparas på din telefon nästa gång Google synkroniseras.

Välj Klar
Till början

Importera kontakter

Samsung Galaxy S3 Neo

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.