antenna search
1

Innan du börjar

Den här guiden kommer att visa dig hur du ställer in internet på din telefon antingen genom att återställa din telefon till standardinställningar för internet eller genom att ställa in nätverket manuellt.

2

Svep åt vänster

Svep åt vänster
3

Välj Inställningar

Välj Inställningar
4

Välj Mer

Välj Mer
5

Välj Mobila nätverk

Välj Mobila nätverk
6

Välj Åtkomstpunktsnamn

Välj Åtkomstpunktsnamn
7

Välj Meny

Välj Meny
8

Välj Återställ standardinst.

Välj Återställ standardinst.
9

Din telefon kommer återgå till standardinställningar för internet och MMS

Nätverksproblemen bör vara åtgärdade nu. Kom ihåg att stänga av din Wi-Fi innan du testar. Vänligen fortsätt med guiden om du inte kan ansluta till internet.

Din telefon kommer återgå till standardinställningar för internet och MMS
10

Välj Meny

Välj Meny
11

Välj Nytt APN

Välj Nytt APN
12

Ange internetinformation

Ange internetinformation

13

Scrolla ner och ange internetinformation

Notera: Allenast de värden som framhävs i gult bör ändras.

Scrolla ner och ange internetinformation

14

Välj Spara

Välj Spara
15

Välj internetåtkomstpunkt

Din telefon har nu ställts in för internet.

Välj internetåtkomstpunkt

Till början

Ställa in internet

Huawei Ascend G7

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.