antenna search
1

Innan du börjar

Den här guiden kommer att visa dig hur du ställer in internet på din telefon antingen genom att återställa din telefon till standardinställningar för internet eller genom att ställa in nätverket manuellt.

2

Välj Appar

Välj Appar
3

Välj Inställningar

Välj Inställningar
4

Välj Mobilnät

Välj Mobilnät
5

Välj Åtkomstpunktens namn (APN)

Välj Åtkomstpunktens namn (APN)
6

Tryck på Meny-knappen

Tryck på Meny-knappen
7

Välj Återställ standardinst.

Din telefon kommer återgå till standardinställningar för internet och MMS. Nätverksproblemen bör vara åtgärdade nu. Kom ihåg att stänga av din Wi-Fi innan du testar. Vänligen fortsätt med guiden om du inte kan ansluta till internet.

Välj Återställ standardinst.
8

Välj Nytt APN

Välj Nytt APN
9

Ange internetinformation

Ange internetinformation

10

Scrolla ner och ange internetinformation

Notera: Endast de värden som är markerade i gult bör ändras.

Scrolla ner och ange internetinformation

11

Tryck på Meny-knappen

Tryck på Meny-knappen
12

Välj Spara

Välj Spara
13

Välj internetåtkomstpunkt

Din telefon har nu ställts in för internet.

Välj internetåtkomstpunkt

Till början

Ställa in internet

OnePlus 2

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.