antenna search
1

Innan du börjar

Den här guiden kommer att visa dig hur du ställer in internet på din telefon antingen genom att återställa din telefon till standardinställningar för internet eller genom att ställa in nätverket manuellt.

2

Välj Inställningar

Välj Inställningar
3

Välj SIM-kort & mobila nätverk

Välj SIM-kort & mobila nätverk
4

Välj Public

Välj Public

Public

5

Välj Accesspunkter

Välj Accesspunkter
6

Välj Återställ

Välj Återställ
7

Din telefon kommer återgå till standardinställningar för internet och MMS

Nätverksproblemen bör vara åtgärdade nu. Kom ihåg att stänga av din Wi-Fi innan du testar. Vänligen fortsätt med guiden om du inte kan ansluta till internet.

Din telefon kommer återgå till standardinställningar för internet och MMS
8

Välj Nytt APN

Välj Nytt APN
9

Ange internetinformation

Ange internetinformation

10

Scrolla ner och ange internetinformation

Notera: Endast de värden som är markerade i gult bör ändras.

Scrolla ner och ange internetinformation

11

Välj Mer

Välj Mer
12

Välj Spara

Välj Spara
13

Välj internetåtkomstpunkt

Din telefon har nu ställts in för internet.

Välj internetåtkomstpunkt

Till början

Ställa in internet

Xiaomi Mi 8 Youth

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.